Mainz Kadın Merkezi

Mainz Kadın Merkezi, kadınların eşit haklara sahip olması konusunda çalışmalarını
kararlılıkla yürütmektedir. Kadın Merkezi 48 yıldır, yani kurulduğu günden bu yana
kadınlara, toplumsal değişiklikleri de göz önünde bulundurarak, çeşitli ve kapsamlı
danışmanlık, eğitim ve kültür etkinlikleri sunmaktadır.

Görevleri ve Hedefleri

Derneğin amacı ataerkil ve yapısal şiddeti ortadan kaldırmak, klasik normatif toplumsal
cinsiyet rollerini ve güç eşitsizliğini yıkmaktır. Biz;

  • kadınları danışmanlık, eğitim ve kültür hizmetleri ile bilgilendirmek ve güçlendirmek
  • kadınlara farklı kimlik imkanlarını göstermek
  • kadınlara, lezbiyenlere, proje çalışmalarına, kamuya açık toplantılara ve gruplara
    yaşam alanları sunmak
  • toplumda kadın ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak amacıyla
    kamuoyu oluşturmayı ve örgütlenmeyi sağlamak istiyoruz.

Hedef Kitlemiz

Tüm kadınlara kökeninden, geçmişinden, cinsel eğilimlerinden, eğitim düzeyinden,
fiziksel ve ruhsal durumundan ya da yaşından bağımsız olarak korunaklı ilk iletişim ve
başvuru merkezi olmak istiyoruz.
Kadın derken cis ve trans kadınları, lezbiyenleri, interseksleri ve non-binary bireyleri
kastediyoruz.
Ayrıca bilgi almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşların da hizmetindeyiz.