Psikososyal Danışmanlık

Çalkantılı bir dönemden geçen ve mevcut yaşam durumlarını netleştirmek için desteğe
ihtiyaç duyan kadınlar için danışmanlık.
Kendi eylem seçeneklerini tanıması ve kişisel olarak uygun adımlar geliştirmesi ve
böylelikle sorununu yapıcı olarak çözmesi hususlarında bireyleri teşvik ediyoruz