کانون‫بانوان‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ی‬‫نز‬

کانونبانوان ماینز متعهد به حقوق برابر برای زنان است. از زمان تأسیس کانون بانوان در 48 سال پیش، این موسسه طیف متنوع و جامعی از خدمات مشاوره، آموزش و فرهنگ برای زنان را ارایه میکند، که همیشه نسبت به تغییرات اجتماعی موجود واکنش نشان می دهد.

وظایف و اهداف

هدف انجمن کاهش خشونت پدرسالارانه و ساختاری، انحلال نقش‌های جنسیتی استاندارد، کلاسیک و همچنین نابرابری قدرت است.

ما میخواهیم
زنان را از طریق مشاوره، آموزش و خدمات فرهنگی اگاه و توانمند بسازیم

به زنان امکانات مختلف هویتی را نشان دهیم.

فضاهایی را برای زنان، لزبین ها، پروژه ها، جلسات آزاد و گروه ها ارائه دهیم.

‫با‬‫ایجاد‬ ‫روابط‬ ‫عموم‬ ‫ی‬‫و‬ ‫شبکه‬ ‫ساز‬ ‫ی‬‫سبب‬ ‫افزا‬ ‫ی‬‫ش‬‫آگاه‬ ‫ی‬‫زنان‬ ‫در‬ ‫رابطه‬ ‫با‬ ‫مسائل‬ ‫جنس‬ ‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫در‬ ‫جامعه‬ ‫شویم‬ ‫‪.‬‬

مخاطب ما چه کسانی هستند؟

ما می خواهیم به همه زنان، صرف نظر از منشاء، پیشینه، گرایش جنسی، سطح تحصیلات، شرایط جسمی و روانی یا سن، یک محل ایجاد ارتباط در محیطی امن مناسب زنان را ارائه دهیم.

منظور ما از زنان، زنان هم‌سوجنسی و ترنس، لزبین، افراد چند جنسیتی و کوئیراست.

به علاوه موارد ذکر شده ما در دسترس همه مردم و نهادها هستیم.