مشاوره برای زنان مبتلا به اختلالات اشتها و غذا

مشاوره برای زنان مبتلا به بولیمیا، آنورکسیا (بی اشتهایی حاد)، اختلال پرخوری یا اختلالات خوراک. ما حمایت خود را جهت حل مشکل افراد به صورت اساسی به مراجعه کننده ارایه میکنیم، با هدف شناخت گزینه های شخصی افراد مراجعه کننده مختف برای توسعه گام های شخصی سازی شده مناسب حال هر فرد. ما در عین حال از شما در یافتن مکانی برای درمان و جستجوی کمک بیشتر حمایت می کنیم. ما همچنین به اقوام و دوستان افراد مشاوره ارایه می کنیم.